HandikappHistoriska Föreningen vill utifrån ett historiskt perspektiv sprida kunskap om
funktionshindrades levnadsförhållanden och samhällets syn och åtgärder