Här kommer vi att beskriva HandikappHistoriska föreningen – HHF lite närmare.