Böckerna på denna sida kan inte köpas via HHF. Böckerna finns att beställa i bokhandeln och/eller hos förlaget. Många av böckerna kan lånas på HI:s bibliotek.

Den här skriften handlar om viktiga händelser i den svenska handikappolitikens historia.

Åratal
Årtalen på omslaget anger några viktiga händelser i handikapphistorien.
Alla årtal illustrerar framsteg utom ett, 1935, då den första steriliseringslagen trädde i kraft.
Författare: Inger Persson Bergvall och Malena Sjöberg
Grafisk form, omslag: Katarina Lindahl
HandikappHistoriska Föreningen 2012
Tryck: Lenanders Grafiska AB. ISBN 978-91-637-1274-6
Läs i PDF-format

Blindstyre – Bengt Lindqvists memoarer
Synskadades Riksförbunds tidigare ordförande, den tidigare socialministern med mera Bengt Lindqvist har givit ut sina memoarer.

Jodå. Tillgänglighet lönar sig (vi har räknat på det)
Denna skrift har tagits fram av den
svenska funktionshinderrörelsen genom
samarbetsorganisationerna Lika Unika
och Handikappförbunden.

Skriften kan läsas som pdf-dokument Läs

Vi kan inte alla passa till hantverkare:
blinda kvinnors bildningsprocess 1879-1923
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen
Doktorsavhandling
ISSN 1104-1625
ISBN 978-91-7447-069-7
Avhandlingen kan beställas hos författaren Beatrice Christenssen Sköld