Det treåriga projektet HAIKU som genomförts i samverkan med Nordiska Museet och Historiska museet och som startade hösten 2010 har nu avslutats. Material som tagits fram genom projektet finns  publicerat på här nedan.