Styrelsemöten 2015

Styrelsen håller sina styrelsemöten i Stockholm. Eftersom vi inte har egna lokaler brukar vi gästa våra medlemsorganisationer.

År 2015 hålls styrelsemöten på följande tider med reservation för att tiderna efter årsmötet kan komma att ändras:

  • 21 januari kl 15-18
  • 12 mars  kl 15-18
  • 17 april Årsmöte
  • 17 april Konstituerande styrelsemöte
  • 2 juni kl 15-18
  • 2 september kl 15-18
  • 8 oktober kl 15-18
  • 24 november kl 15-18