LÄNKAR HHF

Rapportera fel på länk till HHF

Handikapporganisationer I Sverige (källa: Wikipedia)

http://sv.wikipedia.org/wki/ Kategori: Handikapporganisationer

Specialskolemyndigheten med länkar till statliga specialskolor för syn- och hörselskadade

www.spsm.se/

Historisk selskab for Handicap og Samfund (Danmark)

http://www.hshs.mono.net

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

www.chr.uu.se

Center for Handicap Historisk Forskning

www.handicaphistorie.dk/chf/

Disability Social History Project

http://disabilityhistory.org/exhibits.html

Disability rights Advocates

www.dralegal.org

Disability Rights in Canada: a Virtual Museum

http://disabilityrights.freeculture.ca

Disability Rights Movement

http://americanhistory.si.edu/disabilityrights/welcome.html

Medicinhistoriska museet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

www.sahlgrenska.se/museum

Medicinhistoriska museet i Uppsala

http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/

Mentalvårdsmuseet i Säter

http://www.ltdalarna.se/mentalvmuseet

Psykiatrihistoriska museet, S:ta Gertrud Västervik

www.psykmuseet.se

Synskadades museum

www.srf.nu/synskadades-museum/

Museum of disABILITY History

http://www.museumofdisability.org/

The Disability Museum

www.disabilitymuseum.org

Riksarkivet

www.riksarkivet.se

Riksantikvarieämbetet

www.raa.se/cms/extern/index.html

Folkrörelsernas Arkivförbund

www.faf.nu

Tema Arkiv (tidskrift)

www.temaarkiv.se/

Liv i Sverige

www.livisverige.org

Nättidningen Svensk Historia

http://www.svenskhistoria.se/

Radio Independent Living -funktionshindrades egen röst på internet

www.independentliving.org/radio/indexsv.html