medelmsblad-dummy

Medlemsblad start

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Dess syfte är att tillhandahålla medlemmarna en kort information om föreningens arbete, nyutkomna böcker, skrifter och forskningsrapporter samt olika aktiviteter som rör föreningens verksamhet. I varje nummer finns gästskribenter och under rubriken Reflexioner delar olika styrelseledamöter och andra med sig av sina funderingar. I nuvarande redaktion finns Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip.


 

Medlemsblad nr 1 2015

Medlemsblad 1/2015 innehåller, förutom ordförande har ordet, en aktuell beskrivning av projektet Fokus som är inne på sitt andra och sista verksamhetsår. I bladet finns också en artikel av Lena Palmqvist, avdelningschef för avdelningen för kunskap och förmedling på Nordiska Museet. Hennes artikel ”Levnadsberättelser ger nya perspektiv” beskriver fotoutställningen ”AccessAbility Beyond physical environments” som visas på Svenska Institutet i Stockholm. Fotografen Markus Marcetic presenterar fjorton personer med olika funktionsnedsättningar som var och en delar med sig av sina personliga livsberättelser. Utställningen bygger vidare på erfarenheterna från projektet HAIKU-Handikapphistoria i kulturarvet och utställningen Livsbild.se . I bladet berättas också om Wilhelm Ekensteen som blivit hedersdoktor. Vlaes Olsson anmäler avhandlingen ”Jag vill också vara en ängel” av religionsvetaren Linda Vikdahl och Stog Larsson  ger en internationell utblick.Reflexioner handlar om den dövblinda Helen Keller och skrivs av Gunilla Stenberg Stuckey.

Medlemsblad 1/2015 i Lättläst version