slider-5

Konferensen om den egna historiens betydelse

Konferensen på  eftermiddagen samma dag och plats om ”Den egna historiens betydelse”, blev mycket uppskattad. Oscar Pripp, docent i etnologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, föreläste om normkritiska krafter i samtiden under rubriken Att vara likvärdig med- och motspelare. Därefter redogjorde tre förbundsrepresentanter för hur deras respektive organisationer arbetat för att bevara sin organisationshistoria:  Susanne Berg (DHR), Eva Björk (SRF)och Judith Timoney (FUB). Deras sinsemellan mycket olika arbetssätt  blev också tre mycket uppskattade inslag. Det följdes sedan av en diskussion med dessa tre representanter och seminariedeltagarna, ledd av Maria Johansson, tidigare förbundsordförande i DHR.

Konferensen avslutades med en förhoppning om ett gott och fruktbart samarbete med

funktionshinderrörelsen kring konferensens tema.