HandikappHistoriska Föreningen

  • Verkar för insamling, bevarande och bearbetning av handikapphistoriskt material och muntliga källor som belyser levnadsförhållanden och samhällets syn på människor med funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv.
  • Följer den handikapphistoriska forskningen nationellt och internationellt.
  • Anordnar seminarier och konferenser.
  • Bevakar böcker, skrifter och avhandlingar av handikapphistoriskt intresse.
  • Ger ut tidskrifter och böcker och en årlig medlemsbok.
  • Samarbetar med handikapporganisationer, universitet och högskolor, folkhögskolor, museer, arkiv m fl.