Bild på utställningen med texten: Livsbild 20 röster i tid och rum

20 röster i tid och rum

Utställningen bokas via Margareta Persson: margareta@folkhalsokonsult.se
070 3951318

För närvarande tar vi ut en hyra på 6 900 kr för första månaden och 3 200 kr för efterkommande månader. Då ingår försäkring och material att dela ut till besökarna. Transportkostnader får man stå för själv.
Folder vandringsutställning
Studiehandledning vandringsutställning